วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

สวัสดี! พระเจ้าต้องการความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้คน!


 พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในร่างกายของคุณในขนาดที่เท่ากันหรือไม่? หากคำตอบของคุณไม่ใช่คุณจะไม่ได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหตุผลเดียวที่วิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในร่างกายของฉันเป็นครั้งแรกคือการมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิง พระเจ้าต้องการนามสกุลของคุณ ให้ความสนใจกับพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้คุณมีความต้องการทางเพศโดยถูกจำคุกในการทรมานและติดคุกและถูกทรมาน พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายและชั่วร้ายและพระเจ้าได้ทรยศทุกสิ่งที่เข้ามาหาเขาด้วยการทรมานและการทรมานที่เทคนรับใช้ของเขาจากวันนั้น ภายใน